Archive for 'VIDENSBASE'

Created with Microsoft Fresh PaintFotoimage0011

 

EricBrazauEricBrazau

 

 

 

 

pew3.1 muslimsPEW2.2 EU MUSLIMS

EU PEW1.1EU PEW1

Cola

 

 

 

 

Sodastream

 

To ud af tre ledige indvandrerkvinder står reelt ikke til rådighed for ar­bejdsmarkedet. 34 pct. af de ledige si­ger, at de slet ikke ønsker et job, 23 pct. siger, de ikke har søgt et job i en måned, og 7 pct. kan ikke tiltræde en ledig stilling med 2 ugers varsel.

Det viser en særkørsel af Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse, som Dansk Arbejdsgiverforenings blad Agenda har foretaget. Ifølge DA er der tale om ca. 8.000 kvinder. En virksom­hedskonsulent påpeger, at indvandrer­kvinder i højere grad end danske står for arbejdet i hjemmene.

Til sammenligning er der blandt de arbejdsmarkedsparate ledige kvinder med dansk baggrund en tredjedel, som modtager enten dagpenge eller kontanthjælp uden at stå reelt til rådighed for de mange ledige job.

2007:

“Langt flere indvandrere end danskere modtager en eller anden form for overførselsindkomst.

Det drejer sig om 25 procent af danskerne, mens det for eksempelvis irakere og somaliere er over 70 procent, der forsørges af det offentlige. For indvandrere fra ikke-vestlige lande drejer det sig om 42 procent.

Det viser en undersøgelse fra Beskæftigelsesministeriet, som offentliggøres i Dansk Arbejdsgiverforenings blad Arbejdsmarkedspolitisk Agenda.

Med i antallet tæller også de unge under uddannelse, der modtager uddannelsesstøtte (SU). Her er unge indvandrere imidlertid underrepræsenteret i forhold til unge danskere. Mens lidt under hver anden unge dansker således får SU, gælder det kun for hver fjerde unge indvandrer fra ikke-vestlige lande.”

Hver anden indvandrer er på overførselsindkomst

Se skemaet:

63 % føler sig som tyrker, selvom de bor i Tyskland.
62 % mener, at tyskere og tyrkere har samme muligheder for uddannelse.
62 % er helst sammen med tyrkere.
55 % ønsker flere moskeer.
53 % tror de kan finde sig et godt betalt job i Tyrkiet.
49 % føler sig uønsket i Tyskland.
46 % ønsker, at der bor flere muslimer end kristne i Tyskland.
46 % vil flytte hjem til Tyrkiet, hvis de ikke kan få sociale ydelser i Tyrkiet.
25 % ser ateister som mindreværdige mennesker.
18 % ser jøder som mindreværdige mennesker.
10 % ser kristne som mindreværdige mennesker.

Hver 2. tyrker i Tyskland ønsker sig muslimsk flertal

De høje bøder skyldes, at i Sverige kan en person eje mange biler, som vedkommende så låner ud til andre, som grundet ejerforholdet ikke skal betale for f.eks. parkeringsbøder:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“De är Sveriges värsta felparkerare – och skyldiga svenska staten hundratals miljoner kronor. Myndigheterna har jagat dem i åratal. De har stora skulder hos Kronofogden – skulder som ekobrottsmyndigheten misstänker har koppling till kriminell verksamhet över hela landet. För den person som står registrerad på bilen är oftast inte den som använder den. Ägarna fungerar i stället som så kallade bilmålvakter och registrerar sig på tusentals bilar.

– … personerna som använder dem kan parkera var de vill och köra igenom alla trängselavgifter, det drabbar ju ändå bara personen som står på bilen. Det här systemet ger immunitet till den som kör bilen, säger Lennart Nilsson, kronokommissarie på ­Kronofogden i Malmö.

Det är i Malmö som de mest ökända bilmålvakterna finns.

– Jag gillar inte uttrycket, men de här personerna är i princip indrivningsimmuna…

– Det är ett svårarbetat klientel som rör sig i en undre, svart värld. Det är en värld som vanliga Svensson inte tror finns. Om de har ­inkomster, så beskattas det inte. Det är ett stort irritationsmoment, säger Lennart Nilsson.””

Sveriges største parkeringssyndere: Yousif, Abdulamir, Majid, Eero, Adnan, Jalal, Fares, Ibrahim og Hans

England vil kunne spare en halv mia. kr. årligt, hvis de forlangte, at deres indvandrere lærte engelsk før de kom til landet – eller selv betalte deres udgifter til tolke. Udgifter til tolkebistand i forbindelse med politi-afhøringer, udgører ikke overraskende næsten halvdelen af udgifterne:

Interpreters Cost Taxpayer £180 Million

“People in Britain who cannot speak English have cost the taxpayer almost £180m in interpreters over the past three years. Some police interpreters are earning more than £100,000 a year.

According to figures obtained under the Freedom of Information Act, £70m was spent by the police communicating with criminals, suspects and witness

Extra Posten Lolland, 16. januar 2012 “L-F’s folkeskoler skal blive bedre”:

“I Danmark fik 9. klasseelever i 2010 4,7 i gennemsnit, hvis forældrene kun havde gået i folkeskolen. De fik 5,9 i gennemsnit, hvis forældrene havde en faglig uddannelse og 8,4 i gennemsnit, hvis forældrene havde en universitetsuddannelse. Elever af danske forælde fik 6,7 i gennemsnit, elever med forældre fra Asien fik 4,8 og elever, hvis forældre er efterkommer af forældre fra Asien, fik 5,2.”

« Previous posts Next posts » Back to top